Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 298 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Hyssopus officinalis

Hyssop, Hysop

Overzicht Hyssopus officinalis op deze site

Foto's Hyssopus officinalis op internet

Hyssopus officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hyssopus officinalis in Plantago PlantIndex

Hyssopus offinalis - Gewone hysop

Groeiplaatsen.

Aan muren.

Gevonden door D. de Gorter in overvloed op den muur van het koor der vervallen Broeder-Kerk en eertijds op den muur van het huis te Bronkhorst in het kwartier te Zutphen, en door mij mede in groot aantal, aan de buitenzijden der stads muren van Utrecht: namelijk tusschen de Tolsteegpoort en de woning van den Poortier van die Poort; alsmede achter het Vreeburg niet verre van den Olie-molen, op den Stads-wal staande. — Schoon zij zeker van vreemde en meer zuidelijke afkomst is, behoeft men haar slechts op de laatsgenoemde plaatsen, waarvan de afgebeelde genomen is, te zien groeijen, en met de in tuinen gekweekte te vergelijken, om allen twijfel af te leggen, dat zij in onze Flora behoorde opgenomen te worden. Uit haren groei aan de muren, in welker voegen zij hare wortelen welig schiet, besluit De Gorter, dat onze Plant voor de ware Hysop der Hebreeuwen moet gehouden worden: doelende zeker op hetgeen in Koningen IV: 33 gezegd wordt wegens Salomo's kennis der Boomen, van den Ceder-Boom af, tot op den Hysop, die aan den wand (of muur) uitwast. Indien hierdoor al geene andere Plant, zoo al C. Fr. Hasselquist en anderen geoordeeld hebben, moet verstaan worden; zoo zal men echter de overige in den Bijbel als Hysop genoemde Planten, niet voor de onze kunnen houden, dewijl dezelve alsdan zeer algemeen in Palestina zou geweest zijn, en thans waarschijnlijk aldaar nog zou gevonden worden. Tegenwoordig schijnt zij echter in dat land niet inlandsch te zijn, daar zij niet wordt opgegeven in de Flora Palestina, proposita a H. J. Strand in Linnei amoenit: acad: vol. IV, noch in Petr. Forskal. Flora Aegyptico arabica. — In Roth flora germanica wordt onze Plant mede als Inlandsch opgegeven.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

In de Bataafsche Apotheek onder de noodwendigste geneesmiddelen gerekend. Het Kruid heeft eene sterk prikkelende en oplossende kracht, en wordt dienstig geoorddeld in langdurige slijmhoesten. Uitwendig wordt het kruid, in water of wijn gekookt zijnde, als een oplossend middel gebruikt.

Huishoudelijk Gebruik.

Onder de gewone toespijzen gerekend door Beckmann.

<< Noot Luc: (*) Forsskål, Peter (1732-1763) : Flora Aegypto-Arabica, sive descriptiones plantarum, quas per Aegyptum inferiorem te Arabiam felicem detexit, illustravit Petrus Forskål, Post mortem auctoris edidit Carsten Niebuhr. København 1775. Hij was een leerling van Linnaeus, maar ook linguïst. Hij was lid van een Deense expeditie naar Egypte en Arabia Felix (huidige Jemen) in 1760. Hij bestudeerde er dialecten en ontdekte er heel wat nieuwe species van planten en dieren. Hij stierf aan malaria in 1763.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina