Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 224 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Achillea millefolium

Duizendblad

Overzicht Achillea millefolium op deze site

Foto's Achillea millefolium op internet

Achillea millefolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Achillea millefolium in Plantago PlantIndex

Achillea Millefolium - Gemeen Duizend-Blad

Verscheidenheden.

1) Met paarsche en vleeschkleurige Bloemen. 2) Met harige en bijna grijze bladen.

Groeiplaatsen.

Op Weiden en Velden en langs de Wegen, in onderscheide soorten van Gronden.

Eene der meest algemeene Planten door geheel Holland.

De verscheidenheid met paarsche bij die met witte Bloemen, maar veel minder algemeen. De tweede verscheidenheid treft men mede alhier aan.

Kragt en Geneeskundig Gebruik.

Deze plant heeft eenen zacht zamentrekkenden, bitteren smaak, en daarbij ook eenen geurigen reuk, die zich vooral aan de bloemen laat bespeuren; men kan dan ook uit dezelve door destillatie eene wezenlijke olie verkrijgen.Eertijds werd deze plant veelvuldig als een heilzaam wondkruid, en als een voortreffelijk zamentrekkend en krampstillend geneesmiddel geprezen, onder anderen door Stahl en Hoffman, en men gebruikte dezelve met een gunstig gevolg in onderscheidene bloedvloeijingen, die van krampen vergezeld waren. Doch tegenwoordig maakt men er naauwlijks meer eenig gebruik van. — Voeglijkst kan men dezelve toedienen in een aftreksel gelijk thee.

Huishoudelijk Gebruik.

In het stukje van Mund vom unkraute, wordt verzekerd, dat Duitsche Landlieden de bladen dezer plant met het beste gevolg als thee aftrekken. In het Hamburger Magazin, aangehaald door Mattuschka, in zijne flor. Sil.(*) heeft Schulze aangetoond, op hoedanige wijze uit deze plant Kamfer kan bereid worden. — Volgens verhaal van Plinius, heeft Achilles den gewonden Telephus met het duizendblad genezen, waarvan de geslachtsnaam Achillea ontleend is. In Rusland weet men de bladen met koornwijn verscheidene over te halen en er een sterken drank uit te bereiden. (Houttuyn). De plant onder de Hop in het bier gedaan, geeft daar aan een bedwelmend vermogen. — Dezelve wordt door Paarden, Schapen en Varkens gegeten, en door Runderen en Geiten somwijlen geweigerd. (Pan Suec.) Schreber en St. Van Geuns geven dit gewas op als een aangenaam voeder voor het Vee, maar vooral voor Schapen, en prijzen het zeer aan, om er kunstweiden van aanteleggen op schrale zandgronden en andere onvruchtbare plaatsen. — Door wortel en zaad sterk vermenigvuldigende is het op den akker en in tuinen een lastig onkruid. Die met paarsche bloemen in tuinen overgebragt, behouden niet altoos, volgens Miller, hunne kleur.

<< Noot Luc: (*) flor. Sil.: "Flora silesiaca oder Verzeichniß der in Schlesien wildwachsenden Pflanzen", door Heinrich Gottfried Graf von Mattuschka, in 2 delen, Breslau und Leipzig 1776-1777.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina